ศึกชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) และนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ. ระยอง) ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 ราย คือ นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า และนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พร้อมได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย

หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ
หมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์
หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทองโดยนายปิยะ ปิตุเตชะ ได้หมายเลข 1 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ได้หมายเลข 2 ผู้สมัครทั้ง 2 คน ส่งลูกทีม ส.อบจ.ลงครบทุกเขตทั้ง 8 อำเภอ รวม 30 เขตเลือกตั้ง ส่วนนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยสนับสนุน ได้หมายเลข 3 เบื้องต้นส่งผู้สมัครลง 17 เขตเลือกตั้ง

นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ สามารถพัฒนาจังหวัดระยองตามที่รับปากไว้ จึงขอโอกาสคนระยอง เพื่อสานงานต่อที่ค้างคาอยู่โดยขอให้เลือกยกทั้งทีม ขณะที่นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 กล่าวว่า พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ด้านการศึกษา จะยกระดับการศึกษาแบบ 1 โรงเรียน 1 อำเภอแห่งอนาคต โดยเฉพาะการใช้เงินงบประมาณจะต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน กระจายความเจริญไปในทุกพื้นที่ ด้านนายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครหมายเลข 3 กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดระยอง จึงอยากจะขอโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือในการดำเนินนโยบายพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนระยองให้ดีขึ้นต่อไป

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ มีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

ทีมข่าว : The Lighter Thailand