ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยมวิถี” ที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยมวิถี” ที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง

เมื่อเวลา 14.45 น. (8 พย.64) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งก่อนเดินทางถึงบริเวณจัดงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ได้เดินทางไปยังศาลากรมหลวงชุมพร เพื่อสักการะกรมหลวงชุมพรและพระครูวิมลคุณากร(หลวงปู่ศุข) ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ วัดตะเคียนงาม ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง ให้การต้อนรับ


นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนปากน้ำประแส กล่าวว่า ชาวปากน้ำประแสมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางการประมง มีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ของชาวประแสมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง เพราะเสน่ห์ของบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อายุเท่ากับคนรุ่นก๋ง หรือรุ่นทวด ที่ทอดยาวคู่ขนานไปตามเส้นทางถนนแคบ ๆ ราวหนึ่งกิโลเมตร หลายหลังมีการปรับปรุงดัดแปลงภายในให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ภายนอกยังคงรูปลักษณ์ความเป็นบ้านเก่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากประมง เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลสด ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีอาหารพื้นบ้าน อาทิ ทอดมันประแส ยำปลาฮือแซ ผัดไทปู และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการ ภาพถ่าย ทำให้ชุมชนปากน้ำประแส ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.2560


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนำอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน มาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ โดยการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จาก 76 จังหวัด 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชน เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชน ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งชุมชนปากน้ำประแสแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในครั้งนี้ โดยทางชุมชนจะได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป

The Lighter Thailand…//