โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพัดลมใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนเป็นตัวแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สนับสนุนพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 50 ตัวให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ระยอง สำหรับนำไปใช้งานภายในโรงพยาบาลสนามที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ปวย Covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

The Lighter Thailand News Bureau…//