ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มจำนวน +19 รายโดยแยกจำนวนตามพื้นที่ต่าง ๆข้อมูล วันที่ 19 เมษายน 64ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด19 ระยองcovid19 #rayong #thelighterth