ระยอง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ป้องกันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวายงานว่า นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองนำเจ้าหน้าที่โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง ตำรวจธูธรระยอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้าและการแสดงฉลากสินค้าตามมาตรฐานอาหารและยาตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสระยอง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ระยอง ศูนย์การค้าสินค้าเซนทรัลพลาซ่าระยอง แมคโครระยอง และห้างแพซซั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่นระยอง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีเหล้าในชุดกระเช้าของขวัญ แสดงรายการสินค้ารายชิ้น สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จังหวัดระยอง ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญให้เป็นไปตามแนวทางที่ที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย แสดงรายการสินค้ารายชิ้นชุดกระเช้าของขวัญ สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน รวมทั้งไม่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

The Lighter Thailand News…//