จังหวัดระยอง เปิดกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่หน้าห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย” เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 มีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นายอัครวิชย์ เทพสิต ผอ.ททท.สำนักงานระยอง นายรัตนไกร ตันศรีวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมฯ

ภายในงานได้มีการได้มียกเลิกกิจกรรมเดินสามัคคี เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นร่วมกันเก็บขยะบริเวณสวนศรีเมืองแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีประชาชน จิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทีมงาน : The Lighter Thailand News