(คลิป)ด่วน‼️เกิดเหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก)

https://youtu.be/MmqGkmcYdyU
เหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด ระยอง

ด่วน!เกิดเหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด ระยอง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุไฟลุกติดบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) D3901B ของบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด โรงงงานพีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

เบื้องต้นทีมระงับเหตุฉุกเฉินได้ดำเนินการตัดแยกระบบและดำเนินการกำจัดสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารต้นทางโดยส่งไปเผาที่หอเผาเพื่อตัดแยกระบบที่ต้นทางแล้ว โดยสารที่ติดไฟอยู่เป็นเม็ดพลาสติกประเภทโพลี่โพพิลีน ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ


บริษัทได้ขอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงของบริษัท NPC S&E เข้ามาดับเพลิง และดำเนินการแจ้งชุมชนรอบข้าง บริษัทข้างเคียง รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองทราบ พร้อมรายงานเหตุให้ทราบต่อไป…

The Lighter Thailand…//