สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมเดินหน้าสร้างสุขแก่ชุมชนระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมเดินหน้าสร้างสุขแก่ชุมชนระยอง และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย

สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดงาน “ Sustainable Happiness เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างยั่งยืน ” เนื่องในวาระโอกาสที่สมาคมเพื่อนชุมชนกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการก่อตั้งสมาคมฯ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งโอกาสนี้นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและแสดงเจตนารมณ์ของจังหวัดระยอง โดยมีนายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน ตลอดจนกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับ

ภายในงานได้จัดนิทรรศการโชว์ผลงานของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ได้ดำเนินการตลอด 10 ปี ที่ผลักดันลงสู่ชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด คอมเพล็กซ์ เพื่อสร้างรากฐานไปสู่ความยั่งยืน  ทั้งผลงานทางด้านการดูแลสุขภาพ การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานชาวระยอง การเพิ่มพูนรายได้โดยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจได้รับการพัฒนาไปแล้วถึง 38 กลุ่ม สร้างรายได้จากการขายสินค้าชุมเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท และถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ชุมชนอยู่ดี กินดี นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง จากจุดเริ่มต้นของการร่วมมือของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมุ่งยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนเป็นต้นแบบของ”เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” และพิธีประกาศเจตนารมณ์ “Sustainable Happiness เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างยั่งยืน” ของสมาชิกและเครือข่ายผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทยต่อไป

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ที่จะเกื้อกูลชุมชนรอบ ๆ โรงงานให้มีความสุข ลดและป้องกันผลกระทบกับคนในชุมชน โดยการริเริ่มของ 5 บริษัท ประกอบด้วย ปตท. เอสซีจี ดาวประเทศไทย โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าโกลว์ ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 17 กลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างมีความสุข ….