จัดหางานจังหวัดระยองจัดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ระยอง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ชั้น 1 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน Co-payment ระยอง โดยมีนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้างและนักเรียนนักศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการและนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ได้มีงานทำส่วนภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน Co-payment เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการจ้างงานในภาพรวม เพื่อให้การลดผลกระทบอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลทฟอร์ม www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่จบใหม่แต่ยังไม่มีงานทำ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาปัญหาของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งนายจ้างจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างร้อยละ 50 เป็นเวลา 1 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด คนหางานกลุ่มอื่นสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดใกล้บ้าน

ด้าน นายนัดธร บุราณดอน ผู้จัดการแผนทรัพยากรบุคคล บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กจบใหม่มีงานทำซึ่งโดยปกติสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มักจะเลือกคนที่มีประสบการณ์เข้าทำงาน และอยากให้เพิ่มระยะเวลาการดำเนินโครงการ Co-payment ไปอีก 2 – 3 ปี เพื่อจะได้นำไปใช้กับตำแหน่งอื่นๆ ของบริษัท

ขณะที่นักศึกษาจบใหม่ที่เข้ามาสมัครงาน มองว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้งานทำง่ายขึ้น

สำหรับการจัดโครงการในวันนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 60 กว่าแห่ง ตำแหน่งงานว่าง 166 ตำแหน่ง 4,206 อัตรา มีนักศึกษาจบใหม่ขอสมัครเข้าทำงานเกือบ 2,000 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะที่ตำแหน่งงานว่างส่วนใหญ่รับผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 รองลงมาเป็นระดับ ปวช. และปวส.