ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนพัดลม ให้โรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) จังหวัดระยอง

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนพัดลมให้โรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) จังหวัดระยอง

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบพัดลมขนาด 25 นิ้ว  จำนวน 60 เครื่อง มูลค่า 138,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่กว้าง อากาศร้อนและอบอ้าว ซึ่งมีพัดลมไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น และ นาย รัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค,โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมคณะผู้บริหารฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนมอบในนามบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายและภารกิจสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวระยองต้านภัยเชื้อไวรัส Covid-19

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป…

The Lighter Thailand News Bureau//