HMC Polymers ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

HMC Polymers ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

 

คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 1 หลัง เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท ให้กับ

ครอบครัวคุณสมเกียรติ ยั่งยืน บ้านเลขที่ 12 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี คุณชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและขอบคุณแขกผู้เกียรติที่มาแสดงความยินดีแก่ครอบครัวคุณสมเกียรติ ยั่งยืน ในการนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคม รวมเป็นจำนวนบ้านสร้างใหม่ 8 หลัง และบ้านซ่อมแซม 2 หลัง เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมเมืองระยอง ทำให้ภาครัฐ ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มุ่งสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เข้ามาตรวจสอบ เครื่องปั่นเอนกประสงค์ เครื่องปั่นน้ำผักผลไม้ 2 in 1 รุ่น Y44 ความจุ 1.5 ลิตร 400 วัตต์ พร้อมโถปั่นพริก Electric Blender ในราคา ฿299 – ฿489 ที่ช้อปปี้เลยตอนนี้! https://shope.ee/3fW4sBrdjs