HMC Polymers ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

HMC Polymers ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ส่งมอบโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี นับเป็นโครงการเครือข่ายที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อ ภายใต้แบรนด์ ไทย พีพี-อาร์ ผลิตจากวัสดุเม็ดพลาสติกสีเขียว PP-R 80 ทั้งนี้คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. มอบถังบรรจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง และท่อ PP-R ต่อเข้ากับถังเก็บน้ำ โดยนำเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ประเภท Hostalen PP H5416T (PP-100) ที่ได้มาตรฐาน WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) นำมาขึ้นรูปเป็นท่อน้ำ ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 2. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน และสาธิตการฝึกดับไฟที่ถังแก๊ส เมื่อแก๊สรั่วติดไฟ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ นำทีมมาร่วมฝึกอบรมให้กับนักเรียนและคณะครู 3. มอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง พร้อมติดตั้งประจำจุด 4. บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคณะครู

ในการนี้ ด.ต.ธนวรรณ เสียงเสนาะ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณการสนับสนุนโครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” มีน้ำใช้บริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆ และบริษัทฯ ยังได้นำความรู้และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเบื้องต้นมาอบรมให้กับนักเรียน คณะครู ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ส่วนร่วมทั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

อนึ่ง โครงการ “น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งบริเวณรอบรั้วบริษัทฯ และระดับประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

THE LIGHTER THAILAND