โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ประกอบด้วย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) นำพนักงานอาสาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 2566 และ ทำความสะอาดชายหาด ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กลุ่มประมงจัดงาน นำโดย นาย วิเชษฐ์ หมายมั่น ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน พลา-อู่ตะเภาสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเล ในกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการปล่อย พันธุ์ปูม้า ปลากระพง ฯลฯ โดย นายไพรัตน์ เจี๊ยะรัตน์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโสหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กิจกรรมนี้มี คณะกรรมการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน พลา-อู่ตะเภาสามัคคี ฯ สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ภาคโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

THE LIGHTER THAILAND