คณะกรรมาธิการวิสามัญลงพื้นที่แก้ปัญหาช้างป่า

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กรณีเกิดเหตุช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนเสียชีวิต

กรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญคือ การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินของเกษตรกร โดยเชิญ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ในประเด็นศูนย์กักกันช้างป่าชั่วคราว เพื่อจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่ละจังหวัดว่า มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ใด และสามารถรองรับช้างได้ในจำนวนกี่ตัว รวมทั้งวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบวิศวกรรมของแบริเออร์ (Barier) รวมทั้งการออกแบบถนนตรวจการณ์ กำแพงกั้นช้างในพื้นที่ป่าตะวันออก พื้นที่ป่าตะวันตก และพื้นที่ป่าอื่น ๆ ว่า ยังมีบริเวณพื้นที่ป่าแห่งใดบ้าง ที่สามารถดำเนินการก่อสร้างและป้องกันช้างทำลายหรือบุกรุกได้ พร้อมกันนี้ ยังมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับแนวเขตที่สามารถสร้างแบริเออร์ (Barlier) และถนนตรวจการณ์ว่ามีระยะทางเท่าใด รวมทั้งแผนผังการออกแบบ เพื่อเป็นกำแพงกั้นช้างรอบป่าอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันออก ป่าตะวันตก โดยจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อธิบดีกรมที่ดินและอธิบดีกรมป่าไม้

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเตรียมพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเยียวยาผู้ใด้รับผลกระทบจากช้างป่าอีกด้วย เนื่องจาก ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา มีชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วถึง 4 ราย ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาวิธีนำช้างออกนอกพื้นที่ หรือเร่งหาแนวทางที่จะทำให้ชาวบ้านได้ออกทำมาหากิน และมีความปลอดภัยกว่าเดิม

The Lighter Thailand News Bureau…//