กกต.ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ.ระบุภาพรวมทั้งประเทศมีความพร้อมเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ พร้อมเน้นเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.63 ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์และหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีนายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ชั้น 1 ตึกที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง มีนายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชี้แจงความพร้อมการเลือกตั้งให้รับทราบ

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ภาพรวมทั้งประเทศการเตรียมการต่างๆ มีความพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้ว สำหรับการไปใช้สิทธิ ก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน โดยตรวจสอบรายชื่อให้ชัดเจนว่ามีชื่ออยู่หน่วยเลือกตั้งใด ที่สำคัญอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา หรือทำลาย หรือฉีกบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนได้ช่วยมาดูเป็นสักขีพยานตอนนับคะแนน เพื่อจับตาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่และแจ้งให้ทาง กตต.รับทราบต่อไป


อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ได้เน้นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจะมีจุดลงคะแนน กรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงไปลงคะแนน ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.ระยอง ยังไม่พบซึ่งผิดปกติ การร้องเรียนเกิดขึ้น

The Lighter Thailand News…//