ระยอง ตรวพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 36 ราย

แถลงข่าวเมื่อ 26 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เปิดเผยถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 36 ราย พักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลระยอง 18 ราย และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง 2 แห่ง ๆ ละ 9 ราย ซึ่งยอดจากการตรวจพบตั้งแต่วันที่ 24-25 ธันวาคม 63 ซึ่งไทม์ไลน์ของผุ้ป่วยทั้ง 36 รายนั้นต้องใช้เวลาในการสอบสวน ตอนนี้กำหนดให้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่วนอำเภออื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป เบื้องต้นจะทำการปิดสถานศึกษา สถานบันเทิง สถานบริการ ห้างร้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งจะมีหนังสือชี้แจงให้ทราบ

ทางจังหวัดระยองจะทำการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด19 ให้ประชาชนได้ทราบทุกวัน เวลา 13.00 น.

ทีมงาน The Lighter TH News

#โควิด19 #covid19