ข่าวเด่น

ดับเพิ่มอีก 2 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 248 ราย

ดับเพิ่มอีก 2 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 248 ราย เสียชีวิตสะสม 276 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 42,089 ราย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

รายแรกเป็นเพศชาย อายุ 56 ปี อาศัยอยู่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.จุฬารัตน์ระยอง ส่งต่อ รพ.ระยอง วันที่ 25 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 1 พ.ย.

รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 85 ปี อยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน และไตวาย เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ระยอง วันที่ 7 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พบ 248 ราย เสียชีวิตสะสมเพิ่ม 276 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 42,089 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 7 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 128 ราย อ.ปลวกแดง และ อ.แกลง อำเภอละ 32 ราย อ.นิคมพัฒนา 29 ราย อ.วังจันทร์ 11 ราย อ.บ้านค่าย 5 ราย อ.วังจันทร์ 4 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 7 ราย ยอดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ฉีดไปแล้ว 1,099,771 เข็ม ยอดจอง 482,009 คน

The Lighter Thailand….//

รมต.อนุชา มั่นใจ Thailand Pass พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย

รมต.อนุชา มั่นใจ Thailand Pass พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย พบต่างชาติลงทะเบียนแล้วกว่า 3 หมื่นราย


วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ภายใต้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตามความพร้อมของจุดบริการ Thailand Pass โดยมี นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นพ.โรม บัวทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ร่วมต้อนรับ

 


สำหรับ Thailand Pass เป็นระบบลงทะเบียนเข้าประเทศไทยทางอากาศ ในรูปแบบ Web-based เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนนโยบายอำนวยความสะดวกการเดินทาง ภายใต้แนวคิด Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ โดยให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรอกข้อมูลก่อนเข้าประเทศ แทนการออกเอกสาร COE เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระบบ Thailand Pass เป็นระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ระบบ COE แต่มีความยุ่งยากเรื่องการเตรียมเอกสาร โดยพบว่าปีที่ผ่านมามีจำนวนเอกสารแจ้งเข้าประเทศกว่า 4 แสนฉบับ และพบปัญหาการดำเนินการล่าช้า การนำระบบ Thailand Pass มาช่วยจะทำให้การดำเนินการรวดเร็ว สะดวก และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งภายหลังเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่ามีการลงทะเบียนแล้วกว่า 30,000 ราย และได้รับการอนุมัติตามระบบแล้วกว่า 4000 ราย


ทางด้าน นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่า ในวันนี้มีเที่ยวบินขาเข้าประเทศไทย 31 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 2600 คน เป็นชาวต่างชาติ 1500 คน ซึ่งท่าอากาศยานเองมีความพร้อม ทั้งทางด้านระบบและบุคลากรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย…

The Lighter Thailand…//

ดับเพิ่มอีก 3 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 147 ราย

ดับเพิ่มอีก 3 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 147 ราย เสียชีวิตสะสม 271 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 41,736 ราย


เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 93 ปี อาศัยอยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯวันที่ 25 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 31 ต.ค.

รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 47 ปี อยู่ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.นิคมพัฒนา วันที่ 23 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 30 ต.ค.และ

รายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 90 ปี อยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 22 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พบ 147 ราย เสียชีวิตสะสมเพิ่ม 271 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 41,736 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 8 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 70 ราย อ.แกลง 25 ราย อ.นิคมพัฒนา 21 ราย อ.เขาชะเมา 10 ราย อ.ปลวกแดง 8 ราย อ.บ้านฉาง 2 ราย อ.บ้านค่าย และ อ.วังจันทร์ อำเภอละ 1 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 9 ราย ยอดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ฉีดไปแล้ว 1,070,597 เข็ม ยอดจอง 478,751 คน.`

The Lighter Thailand…//

ระยอง ดับเพิ่มอีก 3 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 287 ราย 31 ต.ค.64

ดับเพิ่มอีก 3 ราย โควิด-19 ระยอง ผู้ติดเชื้อพบ 287 ราย เสียชีวิตสะสม 263 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 41,349 ราย

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า

วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 86 ปี อาศัยอยู่ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ปลวกแดง วันที่ 23 ต.ค.เสียชีวิตวันที่ 28 ต.ค.

รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 66 ปี อยู่ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ไขมันในเลือดผิดปกติ เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สนาม วันที่ 29 ก.ย.ส่งต่อ รพ.ระยอง เสียชีวิตวันที่ 29 ต.ค.และ

รายที่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 63 ปี อยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ และหัวใจ เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 6 ต.ค.ส่งต่อ รพ.ระยอง เสียชีวิตวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พบ 287 ราย เสียชีวิตสะสมเพิ่ม 263 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมละลอกใหม่เพิ่มเป็น 41,349 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 7 อำเภอ อยู่ใน อ.เมืองระยอง 137 ราย อ.นิคมพัฒนา 46 ราย อ.ปลวกแดง 42 ราย อ.แกลง 24 ราย อ.บ้านฉาง 18 ราย อ.บ้านค่าย 13 ราย อ.เขาชะเมา 4 ราย ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยองติดเชื้อ 1 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 3 ราย

ยอดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ฉีดไปแล้ว 1,055,041 เข็ม ยอดจอง 476,721 คน

The Lighter Thailand…//

Update รายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่เข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

รายชื่อ 63 ประเทศ/พื้นที่เข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64

1. ออสเตรเลีย
2. ออสเตรีย
3. บาห์เรน
4. เบลเยียม
5. ภูฏาน
6. บรูไนดารุสซาลาม
7. บัลแกเรีย
8. กัมพูชา
9. แคนาดา
10. ชิลี
11. จีน
12. โครเอเชีย
13. ไซปรัส
14. สาธารณรัฐเช็ก
15. เดนมาร์ก
16. เอสโตเนีย
17. ฟินแลนด์
18. ฝรั่งเศส
19. เยอรมนี
20. กริช
21. ฮังการี
22.ไอซ์แลนด์
23. อินเดีย
24. อินโดนีเซีย
25.ไอร์แลนด์
26. อิสราเอล
27. อิตาลี
28. ญี่ปุ่น
29. คูเวต
30. ลาว
31. ล้ตเวีย


32. ลิทัวเนีย
33. ลักเซมเบิร์ก
34. มาเลเซีย
57. สวิตเซอร์แลนด์
36. มอลตา
37. มองโกเลีย
38. เมียนมา
39. เนปาล
40. เนเธอร์แลนด์
41. นิวซีแลนด์
42. นอร์เวย์
43. โอมาน
44. ฟิลิปปินส์
45. โปแลนด์
46. โปรตุเกส
47. กาตาร์
48. โรมาเนีย
49. ซาอุดีอาระเบีย
50. สิงคโปร์
51. สาธารณรัฐสโลวัก
52. สโลวีเนีย
53. ศรีลังกา
54. สาธารณรัฐเกาหลี
55. สเปน
56. สวีเดน
57. สวิตเซอร์แลนด์
58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
59. สหราชอาณาจักร
60. สหรัฐอเมริกา
61. เวียดนาม
62. ฮ่องกง
63.ไต้หวัน

The Lighter Thailand…//

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพัดลมใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนเป็นตัวแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สนับสนุนพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 50 ตัวให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ระยอง สำหรับนำไปใช้งานภายในโรงพยาบาลสนามที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ปวย Covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

 

The Lighter Thailand News Bureau…//

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนพัดลม ให้โรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) จังหวัดระยอง

ไออาร์พีซี ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 สนับสนุนพัดลมให้โรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) จังหวัดระยอง

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบพัดลมขนาด 25 นิ้ว  จำนวน 60 เครื่อง มูลค่า 138,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม (บูรพาประชารักษ์) สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่กว้าง อากาศร้อนและอบอ้าว ซึ่งมีพัดลมไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น และ นาย รัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค,โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมคณะผู้บริหารฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนมอบในนามบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายและภารกิจสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวระยองต้านภัยเชื้อไวรัส Covid-19

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป…

The Lighter Thailand News Bureau//

 

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 90 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,955 ราย

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 90 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,955 ราย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 90 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 14 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 17 ก.ค.64 จำนวน 2,955 ราย รักษาหายแล้ว 1,825 ราย กำลังอยู่ระหว่างรักษา 1,116 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 85,467 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 812 ราย และกักตัวที่บ้าน 1,782 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 7 อำเภอของจังหวัดระยอง อยู่ใน อ.ปลวกแดง 39 ราย อ.เมืองระยอง 24 ราย อ.แกลง 5 ราย อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย อำเภอละ 4 ราย อ.วังจันทร์ 3 ราย อ.บ้านฉาง 2 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 9 ราย ผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตามที่แจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง

ทั้งจังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไปแล้ว 141,693 เข็ม มียอดจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 168,405 ราย.

The Lighter Thailand News Bureau//

โรงงาน SNC ใน อ.นิคมพัฒนา ให้ใช้อาคารเพื่อทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่

โรงงานเอกชนในอ.นิคมพัฒนา ให้ใช้อาคารเพื่อทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายโกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือถึงการปรับอาคารของโรงงานเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี ดร.สมชัย ไทนสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส เอ็น ซี และนายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการทำโรงพยาบาลสนามของบริษัท


ดร.สมชัย ไทนสงวนวรกุล กล่าวว่า SNC พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคของจังหวัดระยอง โดยครั้งนี้ได้เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามของ SNC ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทโดยใช้อาคารศูนย์วิจัยของบริษัทมาทำเป็นพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนาม อาคารดังกล่าวมีอุปกรณ์พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคพร้อมสำหรับรองรับการดำเนินงาน โดยได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และสาธารณสุขจังหวัดระยองในการปรับอาคารดังกล่าวให้เป็นโรงพยาบาลสนามตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยในเบื้องต้นอาคารดังกล่าวจะรองรับคนไข้ได้ประมาณ 150 เตียง พร้อมทั้งกั้นพื้นที่แยกออกต่างหากจากชุมชนและโรงงาน รวมทั้งเตรียมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วย


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้เร่งจัดหาโรงพยาบาลสนามให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีการพบผู้ป่วยของจังหวัดระยองค่อนข้างสูง อีกทั้งจังหวัดต้องการให้ผู้ป่วยได้กักตัวในโรงพยาบาลสนามเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ขณะเดียวกันการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลสนามต้องได้มาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด โดยโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยองจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการแต่น้อยเพื่อให้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์และหยุดการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นหรือในพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

The Lighter Thailand News Bureau…//

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 137 ราย

ระยอง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง วันนี้พบรายใหม่ 137 ราย ยังคงพบสูงใน อ.ปลวกแดง และ อ.เมืองระยอง ผู้เสียชีวิตสะสม 14 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,865 ราย แจ้งสถานที่เสี่ยงให้ประชาชนเลี่ยง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 ระยอง โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดระยองว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 137 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 14 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 16 ก.ค.64 จำนวน 2,865 ราย รักษาหายแล้ว 1,765 ราย กำลังอยู่ระหว่างรักษา 1,086 ราย มีการค้นหาเชิงรุก 84,371 ราย มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 821 ราย และกักตัวที่บ้าน 1,866 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อใน 6 อำเภอของจังหวัดระยอง อยู่ใน อ.ปลวกแดง 50 ราย อ.เมืองระยอง 48 ราย อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา อำเภอละ 7 ราย อ.บ้านฉาง 8 ราย อ.แกลง และ อ.บ้านค่าย อำเภอละ 4 ราย และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 17 ราย ผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตามที่แจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง


ทั้งจังหวัดระยอง มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไปแล้ว 139,030 เข็ม มียอดจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 164,796 ราย

The Lighter Thailand News Bureau…//