BST ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC

BST ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ
BST เป็นผู้แทน เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการ
ขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC ประจำปี
งบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมในการชดเชยคาร์บอน และบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero emissions ) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 จำนวน 12 องค์กร ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#BST #NetZeroEEC

THE LIGHTER THAILAND