จิตอาสาโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมเพิ่มออกซิเจน ให้แหล่งน้ำ และผืนป่า

จิตอาสาโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมเพิ่มออกซิเจน ให้แหล่งน้ำ และผืนป่า ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาตร์ระยอง ร่วมด้วยนายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พาทีมจิตอาสาโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมพายเรือเก็บจอกหนูจำนวน 500 กิโลกรัม และปลูกป่า จำนวน 300 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนหมู่ที่ 4 ประมาณ 1 ไร่ โดยหวังว่าการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศในครั้งนี้จะช่วยเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับธรรมชาติ

จอกหูหนู จัดเป็นภัยเงียบสีเขียว เมื่อปกคลุมผิวน้ำ จะที่ทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงด้านล่าง ออกซิเจนละลายลงสู่แหล่งน้ำได้น้อย พืชน้ำที่อยู่ด้านล่างสังเคราะห์แสงไม่ได้ ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงมากอจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ประกอบกับการย่อยสลายของจอกหูหนูที่ตายทับทม ก่อให้ผลกระทบที่รุนแรง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำจะถูกทำลายพืชและสัตว์ที่อยู่ใต้การปกคลุมของจอกหูหนูอาจสูญพันธุ์ เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายทับถมลงสู่ท้องน้ำ จะให้ตื้นเขินและเน่าเสีย

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน…