โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทต.เนินพระ ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทต.เนินพระ ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2

 

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2 ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ นำโดย นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรี ฯ และ หน่วยงานในการดูแลพื้นที่ป่าชายเลน คือ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 พร้อมด้วย ประมงจังหวัดระยอง และ กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กหาดสุชาดา (นำโดย นายลำเพย แว่วเสียง ประธานฯ) ร่วมดำเนินงาน ณ บริเวณริมคลองก้นปึก หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นแปลงที่ 2/2566 จำนวน 2,000 ต้น ซึ่งได้ขยายเพิ่มพื้นที่ปลูกเพิ่มจากแปลงที่ 1/ 2565 ที่ปลูกไปแล้วกำลังเจริญเติบโต จำนวน 2,000 ต้น รวม 2 ปี 4,000 ต้น ทั้งนี้โครงการฯมีการประสานความร่วมมือกับ ศูนย์วิชาการและนวัตกรรมการสื่อสารข่าวไทกรุ๊ป และ มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ “นวัตกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ “ มาใช้ในการเสริมศักยภาพในการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ที่ยังไม่แข็งแรง และ ใช้ฟื้นฟูบริเวณที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าเดิมที่อยู๋ในบริเวณป่าเดียวกันของเทศบาลตำบลเนินพระฯ นี้ เป็นโครงการนำร่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 แปลงจะติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ 1-3 ปี และ นอกจากนี้อีกหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนด้วย ได้แก่ บริษัทเมาท์เท่น คอฟฟี่ แอท ซู เป็นต้น

นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ป่าชายเลนผืนนี้เทศบาลฯได้มีการพื้นฟูและพัฒนามาต่อเนื่องต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน และ รักษาระบบนิเวศน์ที่สำคัญของเมืองระยอง ขอขอบคุณในเจตนารมณ์ที่ดีของโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 และ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพฟื้นฟูป่าชายเลนแห่งนี้ร่วมกัน รวมถึงศูนย์ข่าวไท ฯและมูลนิธิเกษตรธรรมชาติ ฯ ที่มีการนำความรู้นวัตกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพฯ มาใช้และวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาผืนป่าแห่งนี้ด้วย

นายธวัชชัย เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) กล่าวว่า ในส่วนของ สทร.และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ซึ่งเรามีนโยบายร่วมกันที่ชัดเจนในการพัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และ ประชาสังคม ในหลายโครงการฯ ซึ่งป่าชายเลนเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักอันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ครั้งนี้ได้โครงการท่าเรือเฟส 3 และ GMTP ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำโครงการปลูกป่าชายเลนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นปลูกให้หน่าแน่นและพยายามดูแลให้เติบโตสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันคือสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและชาวประมง ต่อไป รู้สึกยินดีที่ดำเนินโครงการนี้ร่วมกัน ครับ

 

นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 (บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด) กล่าวว่า โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 และ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาชีพประมง และ ทะเลระยอง ซึ่ง ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของอ่าวระยอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ ฯและยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป…