BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1-16 มีนาคม 2566 กลุ่ม บีเอสที ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) และบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด (BEE) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 ผ่านโครงการ BST Group พบชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุยกับพี่น้องชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง รวม 29 ชุมชน และยังได้เปิดตัว โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างระบบจัดการน้ำมันใช้แล้วในครัวเรือน ในการนำกลับมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล มุ่งหวังเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยกิจกรรมสานเสวนานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ สร้างความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

#BSTGroup #BST #BSTE #BEE #สานเสวนาชุมชน #ESG

THE LIGHTER THAILAND